Kako odabrati okvir prema obliku lica?

Odredite Vaš oblik lica i prema tome odgovarajući oblik naočara! Posmatrajte se u ogledalu ili na fotografiji i uporedite se sa slikama ispod. Postoji šest osnovnih oblika lica:

OBLIK LICA   

OPIS 

NAJBOLJI  OBLIK OKVIRA 

NAPOMENE

CILJ KOJI SE POSTIŽE OKVIROM

 

http://www.cvikeri.com/image/data/round.gifOKRUGLI

Vaš oblik lica je bez oštrih uglova sa tendencijom da bude najširi u predelu jagodica i zaobljen duž linija vilice i čela.
Dužina lica je jednaka ili približno jednaka njegovoj širini. 

Četvrtasti, sa naglašenim uglovima, kao što su npr. avijatičarske naočare

NEMOJTE izabrati okrugli okvir.

Izduženo lice.

 

http://www.cvikeri.com/image/data/oval.gifOVALNI 

Ovakvo lice ima najpravilniji oblik. Dužina lica je jednaka 1,5  širini, pri čemu je širina čela i vilice ista, ili približno ista.

Bilo koji oblik.

Izaberite okvir koji je širok kao najširi deo Vašeg lica.

Održati balans Vašeg proporcionalnog lica.

 

http://www.cvikeri.com/image/data/heart.gif

OBLIK SRCA

Srcoliki ili oblik obrnutog trougla karakteriše širina u predelu čela i jagodica, a lice se zatim sužava prema vilici.

Linija brade kod ovog oblika uglavnom nije istaknuta, što znači da je vrh brade često špicast.

Okrugli okvir, ili okvir sa širim donjim delom,  ili nosite naočare bez okvira.

Izaberite okvir sa uskim mostom na nosu i naglasite okvirom donji deo lica.

Kreirati skladnu proporciju lica širenjem brade i sužavanjem čela.

 

http://www.cvikeri.com/image/data/square.gifČETVRTASTI

Karakteriše ga jako i široko čelo sa četvrtastom vilicom, pri čemu su čelo i vilica približno jednake širine. Oblik može biti više pravougaoni, ako je lice uže ili više četvrtastiji (oblik kvadrata), ako je lice šire.

Okrugli, zaobljeni ovalni okvir (npr. Avijatičarske naočare).

Izdužite Vaše lice okvirom čija je širina veća nego visina.

Omekšati Vaše lice oštrih linija i izdužiti ga.

 

http://www.cvikeri.com/image/data/triangular.gifTROUGLASTI

Za trouglasti oblik je karakteristično specifično usko čelo i uske jagodice, a lice se zatim širi prema vilici. Vilica je mnogo šira od čela i najčešće ima vrlo istaknutu liniju.

Okrugli ili "mačkasti" okvir (ovalni, neki četvrtasti).

Naglasite gornji deo lica sa okvirom koji ima istaknuti gornji deo ili poluokvirima. Odaberite okvir sa detaljima na liniji obrva.

Smanjiti širinu brade i skrenuti pažnju na gornji deo lica.

 

http://www.cvikeri.com/image/data/Dijamant.jpgDIJAMANTSKI

Osnovne karakteristike dijamantskog oblika lica su usko čelo i uska vilica (približno su jednake širine). S druge strane, lice je najšire u predelu jagodica, koje su uglavnom vrlo naglašene.

Okrugli, ovalni ili "mačkasti" okvir.

Naglasite gornji deo lica sa okvirom koji ima istaknuti gornji deo ili poluokvirima. Odaberite okvir sa detaljima na liniji obrva.

Naglasiti oči i jagodica i skrenuti pažnju na gornji deo lica.