Kako da protumačite svoj dioptrijski nalaz?

Kako da dođete do svoje dioptrije?

Da biste poručili naočare od nas potrebno je da imate nalaz sa očnog pregleda. Idealno bi bilo da obavite pregled svake dve godine jer se dioptrija menja, a svake godine ukoliko ste stariji od 70 godina. Nakon očnog pregleda Vaš optičar je u obavezi da Vam preda Vaš nalaz, a Vi imate pravo da zahtevate nalaz. Ukoliko optičari pokušaju da Vam ospore pravo zapamtite da ste nalaz platili – i da je Vaš! Kada znate svoju dioptriju možete kupovati naočare po daleko povoljnijim cenama preko interneta. 

 

Kako da ispunite obrazac za dioptriju prilikom narudžbe?

Preporučujemo da slikate ili skenirate svoj nalaz i da ga učitate u polju koje je za to predvidjeno prilikom pregleda proizvoda. U tom slučaju ne morate popunjavati formular za dioptriju.

U suprotnom, pratite sledeća uputstva.

Dioptrijski nalaz nije težak za razumevanje. Evo kako izgleda standardni dioptrijski nalaz:

dioptrijski nalaz

 

Da biste ga uneli preko našeg sajta kliknite na IZABERI STAKLA i izaberite dioptriju iz menija koji se nalazi ispod opisa okvira. Dioptrija za desno oko se uvek prvo piše. Popunite samo ona polja koja su popunjena i na nalazu sa vašeg očnog pregleda. Polja koja su na nalazu prazna ostavite prazna i prilikom popunjavanja našeg formulara.

Gornji recept treba da izgleda ovako:

 

Šta znače oznake na nalazu?

1. Prvi broj označava sferičnost i govori Vam da li ste kratkovidi (-) ili dalekovidi (+) na svakom oku. Veći broj označava jaču dioptriju.

2. Ako imate astigmatizam i drugi i treći broj će biti uneti na nalazu. Drugi broj odnosi se na “cilindričnost” koja takođe može biti pozitivna i negativna. Govori Vam koliki je Vaš astigmatizam.

3. Treći broj opisuje orijentaciju cilindričnog sočiva i ima vrednost između 1 i 180 stepeni.

Ako imate mišićnu neravnotežu u oku, polja za prizmu i bazu će biti popunjena. Prizma je obično napisana u razlomcima (npr. 1 ½) a baza prizme pokazuje smer prizme u sočivu. Ovo je prilično retka stavka. 

Trebalo bi da pitate Vašeg optičara za razmak između zenica (PD). 

 

Napomene:

- oznaka "plan" označava da nema dioptrije (može se desiti da imate oznaku "plan" za sferičnost, ali da je ipak upisana vrednost za cilindre i "axis")

- ako je Vaša dioptrija složenija, morate učitati svoj skenirani (ili slikani) nalaz da bismo mogli da Vas uslužimo

- Adicija ("add") se unosi samo za bifokalna ili progresivna stakla. Ukoliko postoji samo jedna vrednost za adiciju (ADD), onda važi za oba oka

- ukoliko Vaša dioptrija sadrži više vrsta adicije (Inter ADD i Near ADD), morate učitati svoju skeniranu dioptriju da bismo mogli da Vas uslužimo

 

Kako da izmerite razmak između zenica (PD) ?

Udaljenost između Vaših očiju se meri od centra zenica. Prosečna PD vrednost je u rasponu od 54-74mm. Potrebno je da tražite da Vam optičar navede ovu vrednost nakon pregleda, jer je moguće da se neće nalaziti na receptu. Pogledajte kako da sami izmerite razmak između zenica.

Ukoliko Vaš optometrista nije na receptu označio vrednost vašeg PD (razmak između zenica), vrednost možete isčitati i sa nekog ranijeg recepta, jer se ta vrednost ne menja tokom vremena, osim naravno kod dece. Razmak između zenica možete odrediti uz pomoć prijatelja ili nekoga iz porodice. Vaš pomoćnik treba da drži lenjir upravo ispred Vaših očiju i meri razmak u mm od centra zenice jednog oka do centra zenice drugog oka. Pogled bi trebalo da usmerite pravo ispred sebe na udaljeni predmet i da ga umirite.  Ponovite merenje nekoliko puta da se uverite u ispravnu vrednost. Nikada nemojte napamet određivati Vašu PD vrednost.

 

Zapamtite, niste u obavezi da kupujete okvire na mestu gde ste izvršili pregled. Internet kupovina nudi brojne uštede zbog smanjenih troškova poslovanja.